0933 060 076

Emerson được thành lập vào năm 1890 tại St. Louis, Missouri, là nhà sản xuất động cơ điện và quạt. Trong hơn 100 năm qua, chúng tôi đã phát triển từ một nhà sản xuất trong khu vực thành một cường quốc về giải pháp công nghệ toàn cầu.

Hai nền tảng kinh doanh tập trung của chúng tôi, Giải pháp Tự động hóa và Giải pháp Thương mại & Dân cư, kết hợp các công nghệ tiên tiến, chuyên môn hàng đầu trong ngành và sự tò mò vô độ về thế giới để tạo ra các giải pháp bền vững cho khách hàng của chúng tôi.