0933 060 076

CKD được thành lập vào năm 1943 với tên gọi Japan Aircraft Electric Co., Ltd. Năm 1945, công ty được đổi tên thành Chukyo Electric Co., Ltd. bắt đầu sản xuất, bán máy móc tự động như chân không, ống huỳnh quang.

Sau đó, Công ty đã làm việc trên nhiều loại thiết bị FA, bao gồm thiết bị điều khiển khí nén, chất lỏng.  hiện nay khách hàng trong các ngành công nghiệp khác nhau ở Nhật Bản và nước ngoài sử dụng các sản phẩm CKD để hỗ trợ các địa điểm sản xuất.

Sản phẩm thành phần: Các thành phần ổ đĩa; Linh kiện điện; Các thành phần điều khiển khí nén; Các thiết bị phụ trợ khí nén; Các thành phần kiểm soát chất lỏng; Các thành phần hệ thống tốt; Máy móc tự động; Máy đóng gói; Máy móc công nghiệp; Máy chiếu sáng.