0933 060 076

Van điện từ burkert:

Van khí nén; van điện từ điều khiển bằng khí nén,áp suất; van điện từ điều khiển bắng động cơ; van điện từ vận hành bằng tay, van kiểm tra , van ngắn , van xả nhanh , van công tắc giới hạn, thiết bị kết nối van burkert.

Cảm biến burkert:

Cảm biển dòng chảy , cảm biến áp suất , cảm biến nhiệt dộ , cảm biến lưu lượng , phụ kiện cho dòng chảy và phân tích cảm biến.

Các bộ kiểm tra và thiết bị điều khiển Burkert :

Điều khiển khí nén , động cơ điện điều khiển , bộ điều khiển .

Xi lanh và các bộ truyền động burkert

Thiết bị truyền động cơ điện , thiết bị truyền động khí nén, xi lanh hí nén , chuyển đổi giới hán cho xi lanh .